Eerste graad, eerste jaar
Geschiedenis

Het paswoord voor dit level vorm je door de eerste letter van elk antwoord te nemen en in de volgorde 1-5 in te vullen (kleine letters en zonder spaties).

  1. Onder welke naam kennen we Mesopotamië nog?  
  2. Mesopotamië is het gebied gelegen tussen de rivieren Tigris en ……………..
  3. Het schrift van het Oude Egypte kennen we als ……………………………..
  4. Van welke beroemde farao is dit het doodsmasker?

Doodsmasker

 

  1. De Chinese beschaving ontstond, net als de andere grote culturen van de oudheid, rond een rivier. Welke rivier was dat?

 

Wat is het paswoord voor dit level?